Payllo

Zaregistrujte se dnes a za prvních 7 inzerátů získáte 35 Kč na nákup.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů


Payllo.cz se zavazuje respektovat a chránit vaše soukromí. Payllo.cz se zavázal chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pokud nám při registraci sdělíte své osobní údaje, můžete si být jisti, že je použijeme pouze pro zajištění a udržování kontaktu mezi vaší osobou a námi. Nebudeme sdílet vaše osobní data, která nám poskytnete online, nikomu je neprodáme a neposkytneme je třetím stranám. Vše registrováno na ÚOOÚ, registrační oznámení č. 00053532.

Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, případně obchodní firma a identifikační sídlo právnické osoby, bydliště a případně sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Všichni uživatelé berou na vědomí, že jsou povinni své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat Payllo.cz o změně ve svých osobních údajích. uživatelé potvrzují, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byli poučeni o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
Uživatel souhlasí se zasíláním newsletteru a informací souvisejících se službami na elektronickou adresu.

Payllo.cz nebude sdílet žádné osobní údaje umožňující identifikaci jednotlivého uživatele s žádnou vnější stranou bez souhlasu soutěžícího s výjimkou situací, kdy by tak byl oprávněn nebo povinen ze zákona.